• ...

  การมอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน ธันวาคม 2565

  วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 ยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ในกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้าข้อมูลและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นย..

 • ...

  ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

    วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  โดย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)    กล่าวอวยพรปีใหม่แก่นักเรียน จากนั้นได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ทีมแพทย์ที่ดูแลให้คำปรึกษาโรงเรียนด้วย..

 • ...

  กิจกรรม “ค่ายดูดาว ครั้งที่ 28”

        วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม “ค่ายดูดาว ครั้งที่ 28” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1.  เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ 2.  นักเร..

 • ...

  การมอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

  วันจันทร์ 26 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 ยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ในกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้าข้อมูลและส่งเสริมให้นักเรียนเป็..

 • ...

  กิจกรรม Christmas

  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรม Christmas ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวัน Christmas และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ เกร็ดความรู้และการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้จากทั่วโลก โดยในกิจกรรมนี้มีการแสดง 2 ชุดจากนักเรียนยูนิท A และ B คือ 1.) Funny ..

 • ...

  กิจกรรม World Celebrations

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรม World Celebrations เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทศกาล วัฒนธรรม ประเพณีจากประเทศต่างๆทั่วโลก และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนความต่างที่หลากหลาย ในกิจกรรมนี้มีนักเรียนยูนิท D - F เป็นผู้จัดซุ่้มนิทรรศการให้ความรู้..

 • ...

  “กีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ 2565”

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถทางทักษะเชิงกีฬา  เสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา  สร้างค..

 • ...

  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565  นักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   จากนั้นร่วมกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม..

 • ...

  ออมเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

   วันศุกร์ที่ 2  ธันวาคม  2565 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้จัดกิจกรรม”ออมเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีด้านการออมแก่นักเรียน    ..

 • ...

  การเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการครั้งที่ 8

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการครั้งที่ 8 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565   ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) เป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิด “จินตนาการประสานภู..