• ...

  ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น

  ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น วันที่ 22 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่าย โรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและกล่า..

 • ...

  ต้อนรับคณะผู้ดูงานจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน

  วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และอาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้การต้อนร..

 • ...

  ต้อนรับคณะผู้ดูงานจาก Japan Foundation

  วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้การต้อนรับ Mr.Morita Mamoru หัวหน้าที่ปรึกษาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น จาก..

 • ...

  การเข้าเยี่ยมชมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากสาขาวิชาหลักสูตรแล..

 • ...

  ต้อนรับนักวิชาการจากประเทศออสเตรเลียเยี่ยมชมดนตรีและกิจกรรมสมาธิ

  เยี่ยมชมดนตรีและกิจกรรมสมาธิ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ..

 • ...

  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเยี่ยมชมโรงเรียน

  วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566  อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์  ให้การต้อนรับสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จํานวน 70 คน แบ่งเป็นนักศึกษาสาขาการ..